én Emachglässern

waart en Dääl
vaam Summer Iwwerfluss
aan Erntedaan gegippelt
Kärf Seihbecken Schósseln vaam
Gaarten ént Haus de Farwen
der Geróch un Geschmack
sónnensatt verschafft
fó späder Zeiten ännern
séch verfléihn génn blaicher mét
de Määnt awwer ém
Kooren Knauen kómmen all
Erénnerongen bleiwen
vóll


Ursula Kerber
Erstveröffentlicht MundART Herbst
Anthologie Kelkel-Verlag