Novemberschdémmongen (Biller)

Kalter Herbschtwénd blòòst
Abschiddsblädder vor mei Féiß
der Mònd lout glaasich

Gròòer Newwel schléckt
de Kirchturm samt der Auer
der Daach hillt kää Enn

Abschiddsbréifschnéppel
träät der Fluss weider aant Meer
jed Wort éss verlor


Ursula Kerber

Trennlinie


Wéntern

iwwer Määnt ze Fouß
mannshoch der Schnee bei Wénd un Wédder
Schlieden fahrn un Schneemann baun de Wasserleidong égefroar
Kóllenauen Wótzelnas Eisbloumen aan de Fénschdern
Schleimern ellenlank all Stuwwen kalt
Bròòtäppel un Verzehlches ém Bett geschdréckden Strémp
häämeléch beinanner én der Kich iwwerm Owen bampelt Wäsch un tréppst
so waarem et kältst

noch émmer


Ursula Kerber

Trennlinie


én der Reih gehn   én der Reih gehn
én der Reih gehn   én der Reih gehn
én der Reih gehn   én der Reih gehn
én der Reih gehn   én der Reih gehn
én der Reih gehn   én der Reih gehn
én der Reih gehn   én der Reih gehn
én der Reih gehn   én der Reih gehn
én der Reih gehn   én der Reih gehn
én der Reih gehn   én der Reih gehn
én der Reih gehn        aus der Reih danzen
én der Reih gehn   én der Reih gehn
én der Reih gehn   én der Reih gehn
én der Reih gehn   én der Reih gehn


Ursula Kerber

Trennlinie


Kissgäärten

E Japan rechen se Kiss
nò uralt Traditzjònen
fó ze staunen ze lehren ze begreifen
Gott un de Welt

Bei us verdäälen se Kiss
tonneweis wei óm't Haus
fó geent Unkraut geent Geziwwer
Schmetterléngen un Vijel

Kissgäärten
fó sei Rouh ze hann
fó sei Rouh ze fénnen
E Japan


Ursula Kerber
Erstmals veröffentlicht: „So schwäddse mir im Landkreis Saarlouis“
Kelkel-VerlagTrennlinie

„Must have“ – mer móss


Mer móss se gesinn hann
déi Reichen un déi Scheenen
é Cannes, é Nizza un é Monaco

Mer móss se gesinn hann
de Sónnebloumen vaam van Gogh
é Londen, é New York un én Amschderdam

Mer móss se gesinn hann
de Bloumenteppich é Bréssel
un de geschdéckden é Bayeux

Mer móss séch gesinn hann
é dausend Spijeln
vaam Sónnekeenéch é Versailles

mer móss – mer móss
gar neischt – nur sterwen
saat de Oma

ihr Bohnesauf
mét Quetschenkouchen
woar der bescht


Ursula KerberTrennlinie


Pladanen aam Grooßen Määrt é Saarlouis

Zeidéch voraan Allerhäälijen
kémmt de Sää
un hillt all Äscht
métsamt de Bläddern rónner

fótt dapper fótt

so spart mer séch
et Laaw ze räffen
un't Sémmelieren iwwer Abschidd

Stadtpuls schläät schnell
dussma kinnt Stéllschdand hääschen

un de Pladanen nackéch
dówwelt ém Karree
hewen de Aarmen
wéi Kandelawern
wo wääsen dat se
Léchter traan


Ursula Kerber


TrennlinieAam alten Bahnóff


De Auer stétt óf zwälf
ém gròòen Bahnóffsgéwwel
Koppramp un Stómpglääs
déif verwótzelt mét
Streichern Grass un Birken
De Auer stétt óf Métdach
all Fénschdern unnen fescht
verrammelt un vermòlt un
owen loun de Scheiwen
néwwelméid nò nirjends
wo séch kää Himmel spiejelt
De Auer steht óf Métternaat
Traktzjònen jääen langes
dapper weider weider
zou nauen Zeiten ohné Zaijer
nét ää Singnal óf geel óf root
schrait dussma mach mò dussma
ém Rausch géfft et kää hallen
De Auer stétt óf zwälf


Ursula Kerber
erstmals veröffentlicht in "Paraple Nr. 23/2012"


TrennlinieAandenken
(Norderney 10/11)

Spuren bleiwen

vaan Lännern un Minschen
wo mer gesinn hat

Linjen

all annerscht
de Form de Farw

jed fó séch äänzeln
iwwernanner geréckt

Schnéttmóschderbooren
én der Seel


Ursula Kerber


TrennlinieZwei Mundart-Haiku als Gastbeitrag

... zu den Haiku

Danke an Claudia Brefeld : eine interessante Seite - nicht nur für Mundart-HaikuTrennliniemét zwei Féiß
óm Teppich bleiwen
un gewéss - der fléit

Ursula Kerber


TrennlinieSauwer

(Merci an alle beherzten Frauen, besonders an Wally und Dorothee)


ém Kääwich hucken
et eijen Lääd bejòmern
un de Stäb wienern


iwwerall propper
nirjens aach nur en Stääwchin
der Teppich hält stéll


freemen Méckenschéss
hoarschdeklään ónnersouchen
dò kémmt ma zou neischt

Ursula Kerber


Trennliniee Kléck zeréck


11 durch 12

Alter Baam ém Wénter

Fréihjohrsdrónken

Meh wéi drei Wóchen

Okdowergòld

Patchwork

Strauobschtbléit

un wann de raus gehscht

én Emachglässern