Patchwork

en Zoudeck mét Stäären
vaam Himmel gepléckt
de Wärmt aus Sómmerbloumen
farwendrónken
wéi én der Oma seim Gaarten
ganz alt Moschdern un mei nauen haut
zaart lófdich óménanner geschlóng
et Lachen, et Gléck un
manch Trään feschtgenäht
én bónt äänzeln Stéckelcher Stóff
gelaat, gedräht, geännert
wech un dazou gehóll
mét em Au un Geschbier for de Plan
e Geschenk for meh wéi ään Lewen


Ursula Kerber