Meh wéi drei Wóchen

Dreienzwanzich Diercher
un ään grooß Door
verschdóppt én em Béld
aus Pabeier mét Glétzer
Dreienzwanzich Diercher
wer fénd se erschder
allegaaren nònanner
én all dem Gekriwwels
wer ròòt derbescht
wat dahénner éss
en Appel, e Kerz, en Herz
e Stäärchin, e Stiwwel
e Trómmel, e Trómmbet
Dreienzwanzich Diercher
nur äänt óf
jeden Dach
béss aant Door
Häälich Owend


Ursula Kerber