Johresgeschenk

Et Lewen éss wéi en Geschenk.
Jed Johr en Iwweraschong, scheen egepackt én glétzerich Pabeier, fescht zougeschniert mét bónten Bännern un owen dróf en dicker Flotsch.

Äämòòl kréit mer nur en ganz klään Késcht, en anner Kehr en schwäär Paget. Dat sóll awwer gaarneischt hääschen.

Deck éss genau so eppes drén, wie't óf em Wónschzeddel geschdann hott. Gott sei Dank.

Dann kémmt als mòòl en Päckchin mét lauter nétzlich Zeich, Kläänkròm for jeden Daach. Dò hallt séch de Frääd schonn aarich én Grenzen.

Wie wann dat nét genuch wär, kómmen aach Gòòwen, wo mer aam léiwschden gleich én de Ecken placken gäw. Mer éss aam Knatzeln, aam Knòtern un aam Krammetscheln, dat lò hat ääm grad noch gefählt. Gesetz de Fall, nääkschdens géfft et nét ball besser, dann sóll doch grad der Deifénker drénschlaan.
Awwer all der Huddel éss hóttich vergess, wann endléch en Zeit wéi ausem Billerbouch kémmt.

Mòòl so, mòòl so, mer geweent séch dran. Hauptsach éss doch, wammer émmer als nommò sei Päckelchin kréit.

Et Lewen, et Johr éss en Geschenk.

Un em geschenkden Gaul, dem lout mer nét ént Maul.

Ursula Kerber